Ματώνουν το ταμείο οι ΛΑΕΦ/ Ζημιά στο κράτος ενός εκ.Ευρώ

Θέμα τερματισμού της λειτουργίας των Λεσχών Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς (ΛΑΕΦ) θέτει η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, αφενός λόγω της οικονομικής περισυλλογής του κράτους και αφετέρου για τη συνολική ζημιά ύψους περίπου 915.257 ευρώ, που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας τη χρονιά 2009. Σήμερα λειτουργούν στην Εθνική Φρουρά πέντε Λέσχες, οι οποίες συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Άμυνας. Οι Λέσχες στελεχώνονται τόσο από μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου και της Εθνικής Φρουράς όσο και από εθνοφρουρούς. Όλες οι Λέσχες, πλην της Πάφου, στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα υποστατικά και η μεγαλύτερη Λέσχη είναι αυτή της Λευκωσίας.

«Πλασματική» εικόνα
Η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη επισημαίνει ότι στους ισολογισμούς των εσόδων και εξόδων των Λεσχών για το 2011 δεν λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράμετροι, με αποτέλεσμα να δοθεί μια «πλασματική» εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης. «Από επισκόπηση των δαπανών και εσόδων των ΛΑΕΦ παρατηρήσαμε ότι οι συνολικές εισπράξεις κατά το 2011 ανήλθαν σε €394.190 και το αντίστοιχο κόστος τροφής και ποτών σε €347.491. Με βάση τα πιο πάνω, οι ΛΑΕΦ παρουσίασαν συνολικό “κέρδος” ύψους €46.699, το οποίο διατέθηκε σε ποσοστό 40% στο ΓΕΕΦ και το υπόλοιπο 60% παρέμεινε στις ΛΑΕΦ», αναφέρει η κ. Γιωρκάτζη, για να προσθέσει: «Παρατηρήσαμε, ωστόσο, ότι το πιο πάνω ποσό ουδόλως μπορεί να χαρακτηριστεί ως ‘κέρδος’, αφού για τον υπολογισμό του δεν λήφθηκαν υπόψη τα λειτουργικά έξοδα των ΛΑΕΦ, όπως ενοίκια, μισθοί, ηλεκτρισμός, τηλέφωνα και νερό, τα οποία κατά το 2011 ανήλθαν σε περίπου €961.956. Το κυριότερο ποσό αφορά στους μισθούς των στελεχών της Εθνικής Φρουράς (€393.341), των οπλιτών (€54.240) και των ατόμων πολιτικού προσωπικού (€289.416) που απασχολούνται, καθώς και στα ενοίκια. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα των ΛΑΕΦ, διαπιστώνεται ότι, κατά το 2011, οι ΛΑΕΦ δεν πραγματοποίησαν κέρδος, αλλά συνολική ζημιά ύψους περίπου €915.257, η οποία επιβάρυνε τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας».

«Να επαναξιολογηθεί το ωφέλημα»
Εξαιτίας, αφενός, του πολύ υψηλού κόστους λειτουργίας τους και αφετέρου της ανάγκης του κράτους για περισυλλογή, ειδικά υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας εισηγείται την επαναξιολόγηση του συγκεκριμένου ωφελήματος των στρατιωτικών. «Εισηγηθήκαμε επίσης όπως, σε περίπτωση που το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ εξακολουθούν να θεωρούν τη λειτουργία των Λεσχών απαραίτητη, αξιολογηθεί το ενδεχόμενο λήψης των κατάλληλων μέτρων (π.χ. αύξηση του ποσοστού κέρδους και παράλληλα μείωση του λειτουργικού κόστους), έτσι ώστε αυτές να είναι αυτοσυντήρητες και να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό», αναφέρει η Γενική Ελέγκτρια.

Ανεβαίνουν τα ενοίκια του ΥΠΑΜ
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η ετήσια δαπάνη για ενοίκια, για τη στέγαση των διαφόρων Τμημάτων/Υπηρεσιών/Διευθύνσεων του Υπουργείου Άμυνας, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει αυξηθεί από €535.517 που ήταν το 2006, σε €818.001 το 2011, δηλαδή κατά 52,7%. Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται, επισημαίνει η κ. Γιωρκάτζη στην έκθεσή της, οφείλεται, κυρίως, στη μεταστέγαση της Λέσχης Αξιωματικών Εθνικής Φρουράς Λευκωσίας από την 1.1.2009, με ετήσιο ενοίκιο €114.000, σε σύγκριση με €12.179 που καταβαλλόταν για το προηγούμενο κτίριο.

http://www.sigmalive.com/news/local/21142

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s