Νομοθεσίες (gr)

Ανυπότακτος κάθε στρατεύσιμος ή έφεδρος που καλείται για εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν προσέρχεται για κατάταξη ή υπηρεσία εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας ή προθεσμίας

Ειδική στρατιωτική θητεία, σημαίνει την θητεία που εκπληρώνεται από εθνοφρουρό σύμφωνα με το άρθρο 19 εδάφιο 4 και άρθρο 38 εδάφιο 1 και 2

Εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σημαίνει υπηρεσία που εκπληρώνεται από πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης ως ορίζεται στο άρθρο 49 εδάφιο 2

Εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία, σημαίνει υπηρεσία που εκπληρώνεται από πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης ως ορίζεται στο άρθρο 49 εδάφιο 1

Άρθρο 18 παρ 1 όλοι οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που συμπληρώνουν το 18ο έτος τους και την 31η Δεκεμβρίου του 50ου έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηερεσίας

Άρθρο 18 παρ 4 όσοι λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας και αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης σύμφωνα με το άρθρο 51 υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία ανάλογα με την περίπτωση ως ορίζει το άρθρο 49

Άρθρο 20 διάρκεια υπηρεσίας η στρατιωτική είναι 24 μήνες

Όσοι αναγνωρίζονται αντιρησσίες συνείδησης υπάρχει προσαύξηση όπως ορίζει το άρθρο 48

Ειδική στρατιωτική θητεία ίση με εκείνη που οι ίδιοι θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν στρατιωτική θητεία πλήρη ή μειωμένη προσαυξημένη κατά οκτώ μήνες

Άρθρο 24 αναβολή δικαιούνται όσοι φοιτούν σε σχολή μέσης εκπαίδευσης

Φοιτούν ή επιλέχθηκαν να φοιτήσουν στο τμήμα νοσηλευτικής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της κύπρου ή στον κλάδο μαγειρικής ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της κύπρου

Άρθρο 38 1 η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας περιλαμβανομένης και της ειδικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας εκπληρώνεται σε μονάδες της ΕΦ εκτός αν αλλοιώς ορίζει ο νόμος

Εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία και εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία

Άρθρο 47 , 1 όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν την στρατιωτική υπηρεσία επικαλούμενοι θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις μπορεί να αναγωνρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης σύμφωνα με το άρθρο 51

Παρ 2, οι προβαλλόμενοι λόγοι συνείδησης πρέπει να απορρέουν από μια γενική αντίληψη για τη ζωή βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς

Άρθρο 48 διάρκεια της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας στρατεύσιμου που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης είναι ίση με εκείνην που ο ίδιος θα εκπλήρωνε αν υπηρετούσε στρατιωτική θητεία πλήρη ή μειωμένη προσαυξημένη ως ακολούθως

ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

+5 μήνες αν εκπλήρωνε θητεία 18 μηνών

+4 μήνες αν εκπλήρωνε θητεία 12 μηνών και μικρότερη των 18 μηνών

+3 μήνες αν εκπλήρωνε θητεία μικρότερη των 12 μηνών

ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

+9 μήνες αν έκανε θητεία 18 μηνών και μέχρι πλήρη θητεία

+8 μηνών αν έκανε θητεία 12 μηνών και μικρότερη των 18 μηνών

+7 μηνών αν έκανε θητεία μικρότερη των 12 μηνών

Άρθρο 49, 1 Εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες της ΕΦ με την ανάθεση καθηκόντων από τον αντιρρησία συνείδησης που δεν συνεπάγονται την χρήση ή εκπαίδευση σε όπλα

49, 2 Εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα στον κοινωνικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 50 αίτηση για αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης υποβάλλεται σε προθεσμία καθορισμένη πριν την κατάταξη

Άθρο 52, 1 μετά την αίτηση προβαίνει σε έλεγχο και παραπέμπεται σε 5 μέρες για εξέταση της σωματικής ικανότητας του

Όσοι κρίνονται ικανοί παραπέμπονται στην Επιτροπή του άρθρου 53

Άρθρο 53 Ειδική Επιτροπή Εξέτασης αντιρρησιών συνείδησης

Δύο καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στην φιλοσοφία ή στις κοινωνικές πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία

Ένα νομικό λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας

Δύο ανώτερους αξιωματικούς της ΕΦ ένα του Στρατολογικού και ένα του Υγειονομικού

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφία κερδίζει η ψήφος του προέδρου

Ο πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται από τον Υπουργό

Άρθρο 55 αντιρησίας συνείδησης που υποχρεούται να εκπληρώσει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία οφείλει να παρουσιαστεί στον φορέα δημόσιου τομέα

Εθνικής Φρουράς Νόμος του 2011 Ν 19 I 2011
http://osr55.wordpress.com/2011/06/19/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-19-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s